Spoznávaš ma aj ty? Samozrejme, som to ja, tvoja najlepšia priateľka, najvernejšia spoločníčka, najtrpezlivejšia učiteľka. Viem, že na mňa sa jednoducho zabudnúť nedá.

Hlavne teraz, v čase môjho sviatku, ktorý spolu môžeme sláviť počas celého mesiaca.

Vopred ťa chcem ale poprosiť, nesúď ma podľa obalu. Odlož na chvíľu tablet - voniam naozaj lepšie! Za odmenu ti dám príležitosť spoznať ma z každej stránky. Nehovoriac o tom, že čítať ma je zdraviu prospešné, znižuje stres a zlepšuje kreativitu.

Dokážem ti, že viem byť:

INŠPIRATÍVNA