Tento typ výchovy dáva dieťaťu šancu učiť sa, byť samostatné a rásť a zároveň poskytuje podporu a vedenie na tejto ceste.

Aké sú princípy Montessori pedagogiky, ako vznikla a ako ju vieme začleniť do výchovy detí sme sa opýtali Mgr. Zuzany Vaškovej, skúsenej rodičovskej poradkyne zo združenia Metanoia Centrum, o.z.

Čo je to Montessori pedagogika?

„Montessori pedagogika je postavená na základných princípoch, ktoré vypracovala talianska lekárka a pedagogička Dr. Maria Montessori. Jej princípy sú sústredené na dieťa a jeho potreby.

Maria Montessori verila, že každé dieťa má v sebe prirodzenú túžbu učiť sa a rozvíjať sa. Je dôležité rešpektovať jedinečnosť každého dieťaťa a jeho individuálne potreby.”

O aké princípy sa opiera?

„Na to, aby sa dieťa mohlo rozvíjať, je kľúčové, aby bolo obklopené pripraveným prostredím.

Prostredie, v ktorom dieťa vychovávame by malo byť prispôsobené dieťaťu – či už vybavením, ale aj materiálom a aktivitami, ktoré pomáhajú rozvíjať jednotlivé zručnosti a schopnosti dieťaťa.

Ďalším dôležitým pilierom je sloboda s hranicami - deti by mali mať slobodu vyberať si svoje aktivity a učiť sa svojím vlastným tempom. Zároveň však verila v dôležitosť stanovenia jasných hraníc a štruktúr, ktoré pomáhajú dieťaťu pochopiť fungovanie v spoločnosti.

Montessori podporuje v deťoch samostatnosť a sebaurčenie - materiály a aktivity sú navrhnuté tak, aby dieťa mohlo objavovať, experimentovať a učiť sa nezávisle.

Známy citát Marie Montessori „Pomôž mi, aby som to dokázal sám“ odkazuje aj na senzorickú výchovu a zmyslové a praktické učenie. Deti samé skúmajú svet, získavajú zručnosti a vedomosti. Montessori učiteľ ich v tomto sprevádza a podporuje ich samostatnosť.”

Takto to môže vyzerať u vás doma v praxi

Herný kútik: Vytvorenie špeciálneho kútika s vhodnými materiálmi a hračkami, ktoré podporujú rôzne zručnosti a schopnosti dieťaťa.

Napríklad, vo výške dieťaťa umiestnite police s knihami a prehľadné poličky s hračkami alebo stavebnicami.

Praktické činnosti: Zapájajte deti do bežných domácich činností. Zvládnu prípravu jedla, upratovanie alebo zalievanie rastlín. Mali by ste im však zabezpečiť pomôcky prispôsobené ich veku a schopnostiam.

Pripravte dieťaťu vlastný kútik, v ktorom môže samostatne vykonávať základnú hygienu. Taktiež môžete umiestniť háčik na bundu vo výške dieťaťa, takže je schopné samostatne sa obliecť a prichystať.

Sloboda s hranicami: Nechajte dieťa slobodne vyberať si aktivity a hry, ktorými sa chce zaoberať v určitom čase, neorganizujte mu každú jednu aktivitu. Doprajte im voľný prístup k materiálom alebo hračkám.

Stanovenie pravidiel: Vytvorenie jasných pravidiel a očakávaní, ktoré pomáhajú dieťaťu pochopiť hranice a štruktúru. Napríklad, stanovenie pravidla, že pred obedom sa musí upratať stôl, alebo že pred spaním sa hračky vrátia na svoje miesto.

Je Montessori výchova vhodná pre každé dieťa? 

Aj na to sme sa opýtali expertky Zuzany Vaškovej. „Montessori je prístup vhodný pre každé dieťa – rešpektuje individuálne potreby každého dieťaťa – aj znevýhodnených detí, či detí s mimoriadnym nadaním.

Otázka je, či je tento prístup vhodný pre každého rodiča. Nie každý rodič chce k dieťaťu pristupovať rešpektujúcim spôsobom, častokrát sa od detí očakáva okamžitá poslušnosť. My však deti vedieme k spolupráci a kritickému mysleniu.

Toto môže byť v ponímaní klasickej výchovy založenej na presadzovaní autority veľkou výzvou.”

Predajňa Panta Rhei

Existuje nejaký mýtus alebo nedorozumenie ohľadom Montessori výchovy, ktoré by ste chceli vyjasniť?

„V praxi sa stretávam s dvomi odlišnými mýtami: „Montessori – to je to, kde si deti robia čo chcú a nič nerešpektujú“ oproti „v Montessori zariadeniach deti len pracujú, nespolupracujú a majú disciplínu ako malí vojaci“.

Ani jedno z toho nie je pravda, v Montessori zariadeniach podporujeme spoluprácu, kamarátstva, pekné vzťahy. Deti sprevádzame na ich ceste objavovania sveta a rozvíjania ich vlastného potenciálu. Chceme, aby z detí vyrástli spokojní dospelí, ktorí dokážu kriticky myslieť, mali hlboké vzťahy, boli zodpovední a rešpektujúci voči svojmu okoliu. A to všetko tak, aby naplno využili svoje talenty a vedomosti.”

Čo všetko sa musí najprv naučiť rodič, ktorý uvažuje nad Montessori výchovou?

„Montessori prístup je rešpektujúci prístup. Najdôležitejšie je od začiatku budovať s dieťatkom hlboký a vrelý vzťah, byť prítomným rodičom, ktorý nasycuje potreby dieťatka. Na to, aby sme potreby dieťaťa mohli napĺňať, je dobré o nich vedieť a rozpoznávať ich.

Montessori pre rodičov nie je veda, je to hlboké spojenie s dieťatkom a žitie každodenného života spoločne.”

Predajňa Vnímavé deti

Na toto si doma dávajte pozor

Pri uplatňovaní princípov Montessori u vás doma je dôležité vyhnúť sa niektorým častým chybám.

Preplnené prostredie: Vyhnite sa preplnenému priestoru s príliš veľkým množstvom hračiek alebo materiálov. Dieťaťu to môže sťažiť sústredenosť na aktivity.

Ignorovanie záujmov: Pri výbere aktivít a materiálov myslite aj na záujmy a preferencie dieťaťa. Prispôsobte aktivity témam, ktoré vašu ratolesť bavia.

Mikromanažment: Častým problémom je, že rodič túži riadiť a organizovať každú hru, aktivitu a postupy. Dajte dieťatku slobodu skúmať a objavovať veci samostatne, s minimálnym zásahom z vašej strany.

Používanie odmien alebo trestov: Vyhnite sa používaniu odmien alebo trestov ako motivácie k učeniu. Namiesto toho sa zamerajte na vnútornú motiváciu a radosť z objavovania, ktorá pramení zo zapájania sa do zmysluplných činností.

Tým, že si uvedomíte tieto bežné úskalia, môžete doma vytvoriť podporné a výživné prostredie inšpirované Montessori princípmi, ktoré podporuje prirodzenú zvedavosť a nezávislosť.

Kde zohnať materiály?

Materiály a hry, ktoré sú v súlade s princípmi Montessori nakúpite napríklad v predajni Vnímavé deti v Bory Mall. Prostredníctvom hier a hračiek môžete u detí podporovať rozvoj motoriky, rozumových schopností, komunikačných zručností, ako aj špecifických psychických funkcií a emocionálnej inteligencie.