EN / SK

MAXIMÁLNA KAPACITA
PARKOVACÍCH MIEST

GARÁŽ 750
EXTERIÉROVÉ PARKOVISKO 1650

Vyhradené parkovacie miesta pre:

Invalidov

Rodiny s kočíkom

Motocyklistov

OTVÁRACIE HODINY

Zelená zóna:

Pondelok - Piatok

6:00-22:00*

Sobota - Nedeľa

8:00-22:00*

Červená zóna:

Pondelok - Piatok

7:45-22:00*

Sobota - Nedeľa

8:00-22:00*

*Výjazd z garáže po 22.00 hod. je možný po dobu trvania posledného filmu v kine Cinemax.

Cenník parkovania

Parkovanie v garáži a pred Nemocnicou Bory

Pondelok - Piatok

4 hodiny/deň

zdarma

Sobota - Nedeľa

5 hodín/deň

zdarma

každá ďalšia začatá hodina

3€

4 alebo 5 hodín parkovania sa kumulatívne počas dňa sčítavajú. Každá ďalšia začatá hodina 3€.

Ostatné exteriérové plochy

Pondelok - Nedeľa

celý deň

zdarma

Parkovacie automaty

Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou na Parkovacom platobnom automate pri vstupoch do centra alebo platobnou kartou na výjazdovej rampe. Po zaplatení parkovného máte 15 minút na výjazd s vozidlom.
Parkovací lístok uschovajte. V prípade straty parkovacieho lístka zadajte na displeji parkovacieho platobného automatu stratu parkovacieho lístka. Pri strate parkovacieho lístka je účtovaný poplatok 35 €.

Časté kladené otázky

4 alebo 5 hodín parkovania zadarmo sa kumulatívne počas dňa sčítavajú. Každá ďalšia začatá hodina 3 €.

Parkovací lístok si vždy uschovajte. V prípade jeho straty zadajte na displeji Parkovacieho platobného automatu stratu parkovacieho lístka. Pri strate parkovacieho lístka je účtovaný poplatok 35 €.

Pokiaľ došlo k poškodeniu rampy alebo vozidla pri vjazde cez rampu, spojte sa s operátorom pomocou tlačidla na parkovacej rampe. Ak parkovacia rampa vydala parkovací lístok, ale rampa sa neotvára, spojte sa s operátorom pomocou tlačidla na parkovacej rampe. Prosíme, nepokúšajte sa rampu opraviť sami.

Nie. Vjazd do podzemného parkoviska nákupného centra je pre automobily poháňané plynom zakázaný.

Priestory parkoviska sú monitorované kamerami, nie sú však strážené. Návštevníci sú povinní pri odchode od zaparkovaného vozidla toto riadne uzamknúť. Návštevníci sú tiež povinní neponechávať cenné veci (napr. notebook, mobil atď.) na viditeľných miestach vo vnútri zaparkovaných vozidiel. Manažment centra nezodpovedá za stratu, odcudzenie či akékoľvek poškodenie takýchto vecí.

Parkovacie zóny nie sú strážené a manažment centra nezodpovedá za škody spôsobené na vozidlách zaparkovaných na ktorejkoľvek z parkovacích zón a za škody na veciach umiestnených vo vozidlách zaparkovaných na ktorejkoľvek z parkovacích zón.

Garáž sa zatvára o 22.00 hod. Výjazd z garáže po 22.00 hod. je umožnený návštevníkom kina po skončení posledného filmu v kine Cinemax.

Parkovisko pred Nemocnicou Bory je spoplatnené. Ostatné vonkajšie parkovacie plochy sú bezplatné.