Vek je alfa a omega

Hovorí sa, že vek je len číslo. Pri deťoch a ich vzdelávaní je to rozhodujúci faktor. Veľmi rýchlo napredujú a každým ďalším dňom sú lepšie ako včera, no ich schopnosti sa od veku líšia. Vy ako ich učiteľ musíte vnímať, čo vzhľadom na svoj vek reálne zvládnu a na čo ešte budú musieť trochu povyrásť.

V školách učitelia vzdelávajú deti podľa učebných plánov, pri ktorých zostavovaní sa prihliada na ich schopnosti v jednotlivých štádiách vývoja. Ak teda chcete učiť dieťa aj doma, môžete sa zamerať na prehlbovanie jeho znalostí zo školy, a to zaujímavou formou, ktorá mu poznatky vysvetlí do hĺbky a zároveň si ich vďaka hre lepšie uloží v pamäti. Ak však dieťa baží po niečom viac, neváhajte ho učiť nad rámec učebných osnov.

MicrosoftTeams-image (44).png

S trénovaním základných znalostí a zručností by ste mali ale ešte skôr ako vôbec dieťa nastúpi do škôlky. Vzdelávajte ho všestranne. Zlepšujte jeho jemnú a hrubú motoriku, reč, poznávacie schopnosti, ale nezabudnite ani na budovanie pozornosti. Striedajte hry s takými, pri ktorých si bude vedieť overiť správnosť riešení samo. Tým, že nie je výsledok hodnotený žiadnym dospelým, buduje si dieťa sebavedomie a potešenie z úspechu nezávisle od ocenenia druhými.

Začíname so zlepšovaním reči

Vaše učenie rozprávania by nemalo začínať aj končiť pri: “Povedz mama.” Aj keď už dieťa využíva základné slová, slovnú zásobu treba prehlbovať. Je totiž rozdiel medzi tým, či vám dieťa rozumie (pasívna slovná zásoba) a či dokáže samo skladať vety, dostatočne vyjadrovať svoje myšlienky a správne skloňovať slová (aktívna slovná zásoba). V dnešnej internetovej dobe má totiž mnoho detí veľmi obmedzenú slovnú zásobu. Predškolák by mal ovládať okolo 2500 - 3000 slov. A vy si ho môžete ľahko odskúšať. Mal by vám vedieť sám porozprávať čo sa udialo v škole alebo v škôlke, či prerozprávať príbeh rozprávky.

Predajňa Vnímavé deti odporúčajú na trénovanie súvislého rozprávania odporúčajú hry Differento. V balení nájdete obrázkové kartičky s rozdielmi, ktoré musia hľadať. Základom hry je, že ju hrajú dvaja hráči, ktorí si navzájom kartičky opisujú. Kto narazí na rozdiel, vyhráva kolo a súperova kartička je jeho.

MicrosoftTeams-image (45).png

Matematika je všade naokolo

Matematika je jednou z oblastí, ktorá vám príde na pomoc s učením aj sama, pretože ju nájdete všade okolo nás. Nejde len o sčítavanie, odčítavanie a násobilku. Prv ako sa do niečoho takého vôbec pustí, potrebuje si vybudovať predmatematické zručnosti. Dôležitými oblasťami, ktoré treba u detí trénovať, je jemná a hrubá motorika, pohyb, predstavivosť, zisťovanie tvarov, veľkostí a hmotností jednotlivých vecí či schopnosť dávať veciam postupnosť. Zaujímavou hrou, ktorá pomáha deťom učiť sa vnímať priestor, farby aj tvary sú Magnetické formy a tvary. Deti v nej musia ukladať objekty na ich správne miesto. Preto je potrebné vnímať celok aj detaily. Hrubú motoriku môžete trénovať detskými odrážadlami, jemnú zas voskovkami alebo hraním sa s korálkami.

MicrosoftTeams-image (43).png

Venujte pozornosť budovaniu detskej pozornosti

Snáď najväčším problémom, s ktorým bojujú rodičia, je detská pozornosť. Nemusíte sa trápiť, ak vaše dieťa dokáže byť sústredené maximálne štvrť hodiny. Úroveň jeho pozornosti závisí od jeho veku, a to treba rešpektovať.

Deti do jedného roka majú pozornosť takmer nulovú. Vidíte to na tom, že vnímajú a reagujú na základné podnety ako je zvuk či teplota, no to je všetko. Do troch rokov sa už vie dieťa sústrediť na jednu činnosť, rýchlo ho môžete rozptýliť, nevnímajú časovú postupnosť a často zabúdajú. Od troch rokov sa už s deťmi môžete pomaly zameriavať na konkrétne aktivity, ktoré budú ich pozornosť zlepšovať. V tomto veku sa dokážu venovať voľnej hre až pol hodinu a sústredenej aktivite aj 20 minút.

Deti v predškolskom veku a prváci už dokážu zvládať aj náročnejšie úlohy a hry plné detailov. V tomto období by ste mali s nimi trénovať pozornosť čo najviac.

Ak si chcete dieťa otestovať a zistiť úroveň jeho pozornosti, pomôžu Vám tieto otázky:

  • Zareaguje dieťa, keď ho oslovíte menom?
  • Dokáže pri nejakej konkrétnej činnosti vydržať až do konca?
  • Zvláda robiť aj dve činnosti naraz? Napríklad spievať a česať si pritom vlasy?
  • Dokáže ignorovať vonkajšie možné rušivé vplyvy a sústredí sa pritom na určitú aktivitu?
  • Vie vaše dieťa zanechať jednu aktivitu, venovať sa po chvíli inej a opäť sa vrátiť k tej prvej činnosti?

Nedostatočná pozornosť detí sa prejaví už počas prvých rokov v škole. Preto treba deti motivovať rôznymi hrami a rozvíjať ich pozornosť. Práve vzdelávacie hry vedia udržať detskú pozornosť dlhšie ako klasické vzdelávanie. Učenie ho viac baví, púšťa sa doňho s väčšou chuťou a zapamätá si omnoho viac. Zvoľte však hru, ktorá bude blízka vášmu dieťaťu, nechajte ho vybrať si. Dajte mu na výber z rôznych knižiek, leporél, drevených puzzle či skladačiek, pri ktorých sa treba sústrediť na detaily.

MicrosoftTeams-image (48).png

Predajňa Vnímavé deti a pani Juliana Murcínová, ktorá nám pomohla so zostavením článku, vám s radosťou poradí, ktorými hračkami zaujmete aj dieťa čo-to naučíte. Nezabudnite ale na to, že musíte byť trpezlivý. Podvedome aj vy ovplyvňujete vaše dieťa. Verte, že mu veľa dáte nielen hrou, ale aj svojim vlastným prístupom a vyrastie z neho sebavedomý a kriticky zmýšľajúci človek.

Zdroj: Vnímavé deti