Čo presne charakterizuje podanie prvej pomoci?

Prvá pomoc zahŕňa poskytnutie bezprostrednej pomoci osobe, ktorá sa nachádza v ohrození života alebo zdravia. Realizuje sa bez špeciálnych pomôcok, pred odborným zdravotníckym ošetrením.

shutterstock_413423347.jpeg

Je tvrdenie „Akákoľvek prvá́ pomoc je lepšia ako žiadna!" správne?

Samozrejme, pretože neposkytnutie prvej pomoci môže v určitých prípadoch zbytočne zhoršiť zdravotný stav postihnutej osoby, ktorý neskôr môže viesť až k fatálnemu koncu. Vôbec teda neprekáža, že nebude dokonalá, vždy je to lepšia alternatíva než nepomôcť vôbec. Ak je niekto v bezvedomí a nedýcha, prostredníctvom podania prvej pomoci má vyššiu šancu na prežitie. Zároveň je však dôležité klásť dôraz na fakt, že nikto nie je povinný poskytnúť prvú pomoc, pokiaľ by pri tom mal byť ohrozený jeho život alebo zdravie.

Pri poskytnutí prvej pomoci si ihneď predstavíme podanie umelého dýchania. Kardiopulmonálnou resuscitáciou kombinujeme masáž srdca a dýchania z úst do úst. V 5 bodoch si pripomenieme, ako správne umelé dýchanie poškodenej osobe poskytnúť. Dôsledok nedostatku kyslíka pri zástave srdca sa môže prejavovať aj bledou kožou či modrejšími perami.

  1. Postihnutú osobu položte na chrbát na tvrdú podložku.

  2. Nahmatajte miesto na hrudníku, uprostred hrudnej kosti.

  3. Hrudník stláčajte v tempe 100 - 120 stlačení za minútu, do tretiny hĺbky hrudníka.

  4. Zdravotník môže vykonávať kombináciu s dýchaním z úst do úst, 30 stlačení ku 2 vdychom. V prípade, ak je poruke defibrilátor - prístroj AED, využite ho za pomoci inštrukcií hlasovej navigácie záchranárov.

  5. Resuscitáciu neprerušujte do doby, než začne postihnutá osoba samostatne dýchať alebo do samotného príchodu záchranných zložiek.

Aké vybavenie je potrebné pri poskytovaní prvej pomoci?

Každý úraz alebo novovzniknutá situácia zasahujúca do zdravia prichádza viac-menej nečakane, čo znamená, že sa odohráva v čase, keď práve pri sebe nemáte žiadne špeciálne vybavenie. To však nie je dôvod na to, aby človek vešal hlavu. Medzi základné „pomôcky" patria vaše ruky, s ktorými viete jednoducho urobiť život zachraňujúce úkony. S prvou pomocou sa najčastejšie spájajú auto lekárničky, ktoré sú povinnou výbavou každého automobilu, no za zmienku určite stoja aj automatické externé defibrilátory (vedené pod skratkou AED), ktoré sa nachádzajú na miestach, kde sa združuje väčšie množstvo ľudí, napr. letiská, obchodné centrá atď. AED je prístroj, ktorý sa používa pri náhlom zastavení obehu, a ktorý dokáže oddiferencovať srdcové rytmy, čím následne dáva postihnutému väčšie šance na prežitie. Tým, že je určený laickej verejnosti, netreba sa báť, že by ho záchrancovia nevedeli používať, pretože vďaka hlasovej navigácii je to naozaj veľmi jednoduché.

shutterstock_1303892020.jpeg

Takýto externý defibrilátor pre prípad núdze a každý prípad nájdete aj v Infostánku nášho obchodného centra v Bory Mall.

Aké sú zásady pri poskytovaní prvej pomoci?

Jednoznačne zachovať chladnú hlavu, poskytnúť prvú pomoc a, samozrejme, včas privolať odbornú pomoc. Je úplne normálne, že ak sa človek dostane do situácie, ktorú nezažíva denno-denne, v určitej miere ho to ovplyvní, no v tom prípade je dôležité nespanikáriť a čo najviac sa pokúsiť efektívne pomôcť.

Je zneužívanie privolania záchrannej zdravotnej služby na Slovensku pretrvávajúcim problémom?

Často sa stáva, že ľudia majú dlhé čakacie lehoty u rôznych špecialistov, poprípade sa im ich zdravotný stav nechce riešiť cestou obvodného lekára, a preto sa to snažia kompenzovať privolaním záchrannej zdravotnej služby, keď záchranári následne riešia chronické ťažkosti a stavy neurgentného charakteru. Čiže odpoveď je jednoznačná - áno, stále je to pretrvávajúci „trend". Je dôležité si uvedomiť, že blokovanie tiesňovej linky a samotných výjazdových skupín je vždy v neprospech iného pacienta, ktorý to poskytnutie zdravotnej starostlivosti formou záchrannej služby bude akútne potrebovať. A nikdy neviete, kedy takýmto pacientom budete práve vy.

S akým najväčším problémom sa ako záchranári pri svojej práci stretávate?

Každá práca má svoje plusy a mínusy, no najčastejším problémom pôsobiacim v rámci tejto profesie je samotná práca s ľuďmi, ktorá ide ruka v ruke so zodpovednosťou za ich životy. Práca s ľuďmi je, bola aj bude vždy náročná, no čím ďalej, tým viac záchranári vedú obťažnejšiu komunikáciu nielen so samotnými pacientmi, ale aj ich príbuznými. Čoraz častejšie sa stáva, že sú ľudia agresívnejší (vyššie riziko vzniku fyzických útokov), kladú vysoký nápor na záchranára a ovplyvňujú ho svojím správaním. V dnešnej dobe sú priania pacienta oveľa dôležitejšie ako samotný zdravotný stav, no takto by to fungovať nemalo.

shutterstock_1514737406.jpeg

Každý z nás má potenciál naučiť sa prvú pomoc a zachrániť tak ľudský život. Absolvovaním kurzu prvej pomoci nadobudneme potrebné vedomosti a taktiež zvýšime úroveň zručností, ktoré nám pomôžu pri zvládnutí mimoriadnych situácií. Naprieč Slovenskom existuje niekoľko organizácií, ktoré sprostredkúvajú kurzy prvej pomoci pre záujemcov.

Najlepším liekom je prevencia, preto by sme sa mali o svoje zdravie starať okrem zdravého životného štýlu aj pravidelnými preventívnymi prehliadkami u odborníkov. Kvalifikovaných špecialistov pre zdravie nájdete na poliklinikách ProCare a od roku 2023 sa môžete tešiť aj nemocnicu novej generácie vedľa Bory Mall.