Máte pocit, že ľudia sa dnes zaujímajú o ekológiu viac ako v minulosti?

Š.M.: Počet ľudí, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje s odpadmi vo všeobecnosti neustále rastie. O triedenie odpadu prejavuje záujem najmä mladšia generácia. Naša spoločnosť Marius Pedersen taktiež prispieva k informovanosti obyvateľov. Najmä školopovinné deti, ktoré často chodia do našich zariadení na triedenie odpadov na exkurzie, veľmi dobre vnímajú informácie o potrebe triedenia odpadov. Ako správne separovať, aký odpad patrí do ktorej zbernej nádoby učíme deti najmä formou hier, ale aj praktickými ukážkami, čo sa deje s odpadom po vhodení do zbernej nádoby. Deti potom môžu tieto informácie využiť v praxi a naučiť napríklad svojich rodičov, ako sa má triediť odpad.

Image from iOS (1).jpgTriediť odpad sa s deťmi môžete naučiť aj u nás v Bory Mall na pravidelných Ekohrách.


Vedia ľudia, ako správne separovať? S akými najčastejšími chybami sa stretávate?

Š.M.: Vedomosť o správnom triedení odpadov je rôzna v rôznych regiónoch. Iná úroveň je v menších obciach a iná je vo väčších mestách. Veľmi častou chybou je nesprávne umiestnený odpad v zberných nádobách. Napríklad do modrej zbernej nádoby ľudia často vkladajú kartónové škatule s obsahom iných odpadov (polystyrén, plasty, komunálny odpad...).
 

Môže jednotlivec prispieť k pozitívnej zmene a ochrane životného prostredia?

Š.M.: Myslím si, že by mal každý začať riešiť tieto problémy od seba. Ja som napríklad prestal používať jednorazové plastové žiletky na holenie. Kúpil som si holiaci strojček na klasické žiletky, kde mi jeden balíček žiletiek vydrží aj jeden rok. Mäso a údeniny nakupujem radšej u lokálneho mäsiara, kde mi šunku nakrájajú a zabalia do papiera. Jednotlivec však bez zavedenia dobre fungujúceho a zmysluplného systému zberu odpadov až tak veľa nedokáže. Toto by mala byť úloha najmä pre štát (dobré legislatívne prostredie, podpora a vzdelávanie), ale aj pre hospodárstvo ako také (úprava výrobných procesov, aby bolo možné využívať vytriedené odpady).

project_image_1469483121030_600x400.pngZdroj: Frusack


Akými spôsobmi je možné využiť triedený odpad?

Š.M.: V procese triedenia je z odpadu vybraný taký odpad, ktorý je možné recyklovať. Vo všeobecnosti je možné časť odpadu z triedeného zberu materiálovo využiť. Je to najmä sklo, kovy, papier, kartón a niektoré druhy plastov. Zvyšný odpad skončí v spaľovni alebo na skládke. Najlepší materiál na opätovné využitie je sklo, ktoré je možné recyklovať v podstate do nekonečna. Podobne sú na tom kovy. Papier je možné recyklovať 3 - 5 krát. Plasty sú na tom najhoršie. Tu je recyklácia možná iba 1 - 2 krát, čo je dané fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami plastov.

Obrázok1.pngZdroj: Vetropack


Na záver ešte jedna otázka, na ktorú mnohí z nás nevedia správnu odpoveď: umývať tégliky od jogurtu pred separáciou alebo neumývať?

Š.M.: Môj pohľad na toto je jednoznačný: umývanie téglikov, pohárov a pod. vodou je z pohľadu ekológie oveľa horšie, ako vyhodiť napríklad téglik s malým zvyškom jogurtu. Na zbytočné umývanie a vyplachovanie obalov míňame vodu a v prípade použitia teplej vody aj teplo na ohrev vody, čo má výrazne negatívnejší dopad na životné prostredie, ako malé množstvo zvyškov potravín v obaloch. V prípade, že sa mierne znečistený obal dostane do procesu spracovania, malé znečistenie nie je problém, lebo najmä plasty, sa pred spracovaním najskôr čistia.
 

V Bory Mall sme sa vždy zaujímali o šetrnejší spôsob fungovania, ale nastal čas zamerať pozornosť na ekológiu na maximum. Zapojte sa aj vy do našich Ekohier a naučte sa s nami správne separovať odpad, navyše môžete vyhrať aj skvelé ceny. Viac sa dozviete na www.ekohry.sk