EN / SK
header
header

MALLÁ KNIŽNICA

calendar

26. 02. 2024 - 14. 03. 2024

Opäť po roku by sme vás radi pozvali do našej a vašej obľúbenej Mallej knižnice. Príďte si vymeniť prečítané knihy za iné. Mallú knižnicu nájdete na námestí od 26. februára do 14. marca.

Môžete priniesť ľubovoľný počet kníh, minimálne však jednu a vybrať si do zbierky takú, ktorá vás zaujme.

PRAVIDLÁ MALLEJ KNIŽNICE:

AKO TO FUNGUJE?

Prineste ľubovoľný počet kníh (minimálne však jednu) a odneste si v rovnakom počte také, ktoré vás skutočne potešia. 

AKÉ KNIHY JE VHODNÉ PRINIESŤ NA VÝMENU?

V dobrom stave. Také, ktoré nie sú poškodené, popísané alebo im chýbajú strany. Knihy nové, ale aj tie, ktoré prečítala celá rodina dvakrát. V slovenskom aj v cudzom jazyku.

ČO DO MALLEJ KNIŽNICE NEPATRÍ?

Noviny, časopisy, študijné materiály, brožúrky.

Knihy, ktoré po ukončení Mallej knižnice ostanú, budú tvoriť základ ďalšieho ročníka.

Partnerom podujatia je PANTA RHEI.

GDPR informácia: Počas podujatia sa budú vyhotovovať fotodokumentácia a videozáznamy. Vstupom na miesto podujatia návštevník súhlasí s vyhotovovaním fotodokumentácie a tiež videozáznamov a takisto s ich použitím na propagačné účely podujatia, organizátora, prípadne spoluorganizátora.