EN / SK
header
header

DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL

calendar

13. 10. 2023

Pozývame vás spoznať župné školy Bratislavského samosprávneho kraja. Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste. Podujatie sa uskutoční na námestí v pasáži od 09.00 do 19.00. Žiaci základných škôl, rodičia, pedagógovia, výchovní poradcovia, ako aj široká verejnosť môžu stredoškolákom a pedagógom župných stredných škôl klásť počas dňa zvedavé a zaujímavé otázky.

Tešíme sa na vás!

GDPR informácia: Počas podujatia sa budú vyhotovovať fotodokumentácia a videozáznamy. Vstupom na miesto podujatia návštevník súhlasí s vyhotovovaním fotodokumentácie a tiež videozáznamov a takisto s ich použitím na propagačné účely podujatia, organizátora, prípadne spoluorganizátora.