EN / SK

DOČASNE PRESŤAHOVANÝ SAMSUNG

DOČASNE PRESŤAHOVANÝ SAMSUNG

Z dôvodu rekonštrukcie nájdete od 6.5. prevádzku SAMSUNG na 2.NP vedľa MATERASSO.