EN / SK

PRESŤAHOVANÁ PREVÁDZKA PÚPAVA DETSKÁ OBUV

PRESŤAHOVANÁ PREVÁDZKA PÚPAVA DETSKÁ OBUV

Prevádzka PÚPAVA DETSKÁ OBUV je otvorená na novom mieste - kiosk č. 17 (pri prevádzke SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA).