EN / SK

MIMORIADNE ZATVORENÁ PREVÁDZKA ČSOB

MIMORIADNE ZATVORENÁ PREVÁDZKA ČSOB

Prevádzka ČSOB je z technických príčin do 28.4. zatvorená.