EN / SK

Prevádzka O2 je dočasne zatvorená kvôli rekonštrukcii. Nájdete ich v dočasnom kiosku na 1.NP vedľa IQOS.