EN / SK

PRESŤAHOVANÁ PREVÁDZKA ALLTOYS

PRESŤAHOVANÁ PREVÁDZKA ALLTOYS

Prevádzka ALLTOYS je otvorená na novom mieste - prevádzka č. 35 (bývalá prevádzka BAŤA, vedľa SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA).