Úvodná stránka
Streda 10.00 – 21.00
Otváracie hodiny Nákupná pasáž BILLA GOLEM CLUB BUPPI DETSKÝ SVET CINEMAX
Pondelok 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00 - 22.00 9.00 - 20.00 10.00 - 22.00
Utorok 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00 - 22.00 9.00 - 20.00 10.00 - 22.00
Streda 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00 - 22.00 9.00 - 20.00 10.00 - 22.00
Štvrtok 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00 - 22.00 9.00 - 20.00 10.00 - 22.00
Piatok 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00 - 22.00 9.00 - 20.00 10.00 - 22.00
Sobota 9.00 – 21.00 8.00 - 22.00 8.00 - 22.00 9.00 - 20.00 10.00 - 22.00
Nedeľa 9.00 – 21.00 8.00 - 21.00 8.00 - 22.00 9.00 - 20.00 10.00 - 22.00
Ako sa k nám dostať?
Mapa
Zadajte Vašu polohu
Bory Mall
Lamač 6780
Bratislava

GPS: 48°12’15,6‘‘N a 17°02’09.5’’E
Autobusy

Linka č. 21, 25, 92, 123
Zastávka BORY MALL
Stiahnite si cestovný poriadok pre kyvadlovú dopravu zdarma zo Stupavy.
 

Newsletter
Dostávaj najnovšie informácie ako prvý
Kontakt
Infostánok

02/6920 4849

Infostánok je vám k dispozícii denne od 09.00 do 21.00

Adresa

Bory Mall
Lamač 6780
Bratislava
Slovenská republika
Zobraziť na mape »

sk
SK EN

Súhlas so spracovaním osobných údajov

  1. Dotknutá osoba zadaním e-mailového kontaktu a následným odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára alebo inštaláciou mobilnej aplikácie (podľa okolností), v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon") poskytuje spoločnosti Bory Mall a.s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 824 763, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 4228/B (ďalej len „Prevádzkovateľ"), dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v informačnom systéme „IS Marketing" v rozsahu osobných údajov: meno, priezvisko, adresu dotknutej osoby (ak budú poskytnuté), e-mailový kontakt dotknutej osoby a pri využívaní mobilnej aplikácie e-mailový kontakt (ak bude poskytnutý) a aj dotknutou osobou označená preferenčná oblasť záujmu, z ktorej by chcela odoberať reklamné informácie.
  2. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ využíva na internetové marketingové účely, najmä na zasielanie reklamných oznámení - napr. newsletter, informácie o podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách zasielaných v rámci vybraných nákupno-zábavných segmentov vychádzajúcich z ponuky produktov a služieb Nákupno-zábavného centra BORY MALL a jeho nájomcov, ktorého vlastníkom je Prevádzkovateľ (ďalej aj ako "Súhlas").
  3. Poskytnutý Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi na dobu neurčitú. Dotknutá osoba je oprávnená Súhlas za podmienok ustanovených Zákonom kedykoľvek odvolať.
  4. Dotknutá osoba má právo odvolať Súhlas písomným oznámením doručeným Prevádzkovateľovi. V prípade reklamných oznámení adresovaných dotknutej osobe prostredníctvom mobilnej aplikácie, má dotknutá osoba možnosť odvolať Súhlas ako celok odinštalovaním mobilnej aplikácie zo svojho mobilného telefónu. Tým nie je dotknuté užívateľské oprávnenie dotknutej osoby zamedziť v mobilnej aplikácii zasielanie newslettera.
  5. V zmysle ustanovenia § 28 Zákona Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo na základe písomnej žiadosti u Prevádzkovateľa:
  1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude spracúvať jej osobné údaje v rozsahu tohto Súhlasu prostredníctvom sprostredkovateľov a to spoločnosti (i) Bory Mall Management, s.r.o so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 721 735, spoločnosti (ii) Comsultia, s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 944 sídlom Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava, IČO: 36 858 463.
  2. Dotknutá osoba vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára alebo inštaláciou mobilnej aplikácie potvrdzuje, že Prevádzkovateľovi poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba tiež vyhlasuje a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára alebo inštaláciou mobilnej aplikácie potvrdzuje, že údaje poskytla dobrovoľne, je si vedomá dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bola poučená o existencii jej práv ako dotknutej osoby a bola informovaná v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.